Hem > Nyheter > Företagsnyheter

Akrylskarvningsteknik

2023-11-08

Akrylskarvningsteknik: en perfekt kombination av material och hantverk

Akryl är ett polymermaterial med utmärkt prestanda, kännetecknat av hög transparens, god bearbetningsbarhet och stark väderbeständighet. Det används ofta inom områden som arkitektur, dekoration och belysning. I tillverkningsprocessen av stora akrylprodukter är det ofta nödvändigt att skarva ihop flera akrylpaneler. Den här artikeln kommer att introducera en akrylskarvningsteknik, som inkluderar steg som gränssnittsförberedelse, polering, rengöring, stängning av ändlock, reserverade stigare, förberedelse av fyllmedel, injektion, torkning, avgas och polering.

1、 Förberedelse av gränssnitt

Innan skarvning är det nödvändigt att rengöra gränssnittet för att säkerställa att det är fritt från damm, olja och föroreningar. Alkohol eller aceton kan användas för att torka av ytan för att ta bort damm och fett.

2、 Polering och slipning

För att förbättra bindningseffekten är det nödvändigt att polera ytan på akrylskivan. Sandpapper eller polermaskin kan användas för polering för att öka bindningsytan och styrkan.

3, Rengöring

Efter polering behöver ytan rengöras för att säkerställa att det inte finns några rester eller föroreningar. Alkohol eller aceton kan användas för att torka av ytan för att avlägsna rester och fett.

4、 Stängt ändlock

För att förhindra läckage och estetik hos fyllningsmaterialet är det nödvändigt att täta båda ändarna av skarven. Speciella tätningsmaterial kan användas för tätning för att säkerställa tätningen och estetiken hos fyllnadsmaterialet.

5、 Reserverad stigare

För att underlätta utblåsning och översvämning av fyllnadsmaterial är det nödvändigt att reservera en viss stigare vid skarvningspunkten. Stigrörets djup och storlek måste utformas efter den faktiska situationen.

6、 Beredning av fyllnadsmaterial

Välj lämpliga fyllmedel efter behov, såsom akrylester, polyuretan, etc. Blanda fyllningsmaterialet enligt den specificerade proportionen och rör om jämnt för att säkerställa fyllmaterialets viskositet och flytbarhet.

7、 Injektionsmaterial

Injicera fyllningsmaterialet i skarven och säkerställ en jämn fördelning av fyllnadsmaterialet. Sprutor eller tryckpumpar kan användas för injektion för att säkerställa tillräckligt med och enhetligt fyllmaterial.

8、 Torkning

Efter injektion krävs torkbehandling för att avlägsna fukt och lösningsmedel från fyllnadsmaterialet. Torktemperaturen och -tiden måste kontrolleras i enlighet med den faktiska situationen för att säkerställa härdningseffekten och bindningsstyrkan hos fyllmaterialet.

9、 Avgas

Efter torkning krävs avgasbehandling för att avlägsna luft och rester inuti skarven. Tryckluft eller manuellt utblås kan användas för att säkerställa renhet och kompakthet inuti fogen.

10、 Slipning

Efter utblåsning krävs poleringsbehandling för att avlägsna ytojämnheter och förbättra bindningseffekten. Sandpapper eller en slipmaskin kan användas för att polera för att säkerställa en plan och slät yta.

Sammanfattningsvis kräver akrylskarvningstekniken flera steg för att slutföra. Genom att strikt kontrollera stegen för gränssnittsförberedelse, polering, rengöring, försegling av ändkapslar, reservation av stigare, förberedelse av fyllnadsmaterial, injektion, torkning, utblåsning och polering, kan högkvalitativa akrylprodukter produceras. I själva driftprocessen behöver justeringar och optimeringar göras enligt den faktiska situationen för att säkerställa bästa skarvningseffekt.


We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept